در ادامه مطالب متن خبر جشنواره قرار داده شده است...


☹️😔ناراحتی یعنی اینکه  جز 100 دانشجوی برگزیده ای باشی که برای رقابت های کشوری دعوت شده اند، اما نخوای  در جشنواره حاضر باشی و تو رقابت شرکت کنی...البته یکی از دلیل هاش اینکه که دوست دارم فرصت رو بدم به جوون تر ها .

به همین دلیل با نرفتنم، خودم رو از دور مسابقات کشیدم کنار. :)


از کارهایی  که انجام دادم پشیمون نیستم ،از کارهایی پشیمونم که انجام ندادم زمانیکه شانسش رو داشتم و میتونستم...


3 و 4 دی در یزد برگزار می شود:

اولین جشنواره دانشجو معلمان پژوهشگر و نوآور دانشگاه

به گزارش معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه  اولین جشنواره دانشجو معلمان پژوهشگر و نوآور دانشگاه در پی برگزاری دو همایش پویش دانشجویان که در سالهای قبل انجام شده و به منظور حمایت و تشویق فعالیت های پژوهشی دانشجویان، برگزار می گردد.

برخی از اهداف جشنواره ایجاد شور و نشاط علمی و تشویق و ترغیب دانشجویان به انجام فعالیت های پژوهشی و ایجاد بستر مناسب برای ارائه یافته های علمی، تحقیقی آنها و فراهم ساختن بستری مناسب برای بروز و ظهور استعداد و خلق آثار علمی و پژوهشی دانشجویان و رشد و غنای علمی در یک فضای سالم رقابتی ذکر شده است.

 از بین دانشجویان سراسر کشور تعداد 250 نفر دانشجو با گزارشنامه های ارسالی به مرحله اول  رقابت راه یافتند و داوری از فعالیتهای پژوهشی آنها در معاونت انجام و نهایتا 100 دانشجو  برای رقابت در برنامه کشوری انتخاب که در یزد به رقابت خواهند پرداخت.


وسط چین

منبع:http://cfu.ac.ir/fa/68357