🍊نارنگی با پوست روی آب می ماند.
✂️نارنگی پوست کنده زیر آب می رود.


🔴چرا…؟؟؟⁉️

چون بین پوست نارنگی و نارنگی هوا؛
🔹و همچنین در پوست نارنگی گاز هست...👌


☑️ از آنجایی که  #چگالی #هوا و #گاز کمتر از چگالی #آب است، سبب می شود که نارنگی باپوست سبکتر از آب باشد و روی آب قرار بگیرد.✌️


#اجرا شده در غرفه فیزیک دانشگاه فرهنگیان گیلان/هفته پژوهش 95