چرا من نتوانم؟! وقتی دیگران نتوانستند!!!

به توانایی هاتون ایمان داشته باشید...


یک کاغذ خالی رو هرچقدر هم که تمیز باشد، کسی قاب نمیگیره بچسبونه به دیوار؛
 برای ماندگاری باید حرفی برای گفتن داشته باشید...

پ ن: مجموعه مقالات مربوط به تحلیل محتوا در پست های قبل ارسال گردید شده بود.و پاور شیوه کار ان شالله به زودی آپلود می گردد...