یه بطری آب معدنی داریم که به طور اتفاقی یه قسمتش سوراخ میشه.
یادتون باشه تا وقتی سر بطری رو بازش نکنید، آب بطری خارج نمیشه.
ما امتحان کردیم، فیلمش در کلیپ زیر ... شما هم تکرار کنید تا باورتون بشه
دریافت
مدت زمان: 18 ثانیه
تهیه و اجرای آزمایش بالا: عارفه علیزاده واجاری- رعنا علیزاده واجاری
این موضوع بر میگرده به مبحث فشار در فیزیک