آزماش مربوط به بازتاب کلی نور

فیزیک سخت نیست. فقط کافیه آسان بیان بشه.

دریافت
مدت زمان: 3 دقیقه
اجرای آزمایش بالا/ علیزاده


بازتاب کلی- علیزاده
حجم: 322 کیلوبایت
بروشور بازتاب کلی نور - علیزاده
حجم: 814 کیلوبایت

پ ن : این آزمایشمون رتبه سوم کشوری در نخستین جشنواره علم و عامه کسب کرده است. (ادامه مطالب)