یه روز تو مترو یکی یه خلافی میکنه. 

طرف رو دست گیر کردن


بردن دادگاه گفتن چطور شکنجه اش کنیم


سه نفر بودن که باید تو دادگاه نظر اصلی رو میدادن که با طرف چکار کنن


اولی گفت: اعدامش کنیم


دومی گفت: اعدام براش کمه باید بزاریمش تو دیگ آبجوش تا کم کم بمیره


سومی گفت:هیچ کدوم از دوتاراه شما خوب نیست .باید بهش یه پرونده بدیم بگیم برو تو ادارات امضاهاشو بگیر و بیار 


گرفتن امضاها براش از همه زجر آور تر هست