بدن این پسرک دارای خاصیت اهنربایی است و فلزات را جذب می کند...


اما چرا ....!!!!!
کسی علت این پدیده رو میدونه؟؟😐😐بدن موجودات زنده دارای خاصیت مغناطیسی است و پیوسته تحت تاثیر میدان مغناطیسی زمین هم قرار میگیره...

در بدن ما انسان های معمولی این خاصیت کمه .ولی در بدن این پسر بچه بیشتر است؛ که سبب جذب فلزات می شود.


برای مشاهده بقیه مطالب به ادامه مطالب بروید....
هارولدبور از دانشگاه ییل برای اولین بار با انجام یک آزمایش ساده، به وجود میدان مغناطیسی در اطراف موجود زنده پی برد.او با توجه به اینکه یک مولد الکتریکی که در آهنربا در داخل سیم پیچ دوران کرده و جریان تولید میکند( ژنراتور برق ) سمندری را در یک ظرف آب نمک قرار داد و ظرف را به دور سمندر چرخاند.
الکترودهایی که در این ظرف وجود داشتند و به یک گالوانومتر حساس متصل شده بودند، یک جریان متناوب را نشان می دادند. زمانی که بور این آزمایش را بدون سمندر انجام داد،گالوانومتر هیچ جریانی را نشان نداد. این بدان معنا بود که در اطراف موجود زنده میدانی وجود دارد که خاصیت مغناطیسی دارد. بور این وسیله را بر روی دانشجویان داوطلب خود امتحان کرد و مشاهده نمود که این میدان در بدن انسان هم وجود دارد وکاملا تابع رویدادهای اساسی زیست شناختی بدن است. او این میدان را حیاتی نامید چون هرگاه حیات از بین برود،میدان حیاتی هم از بین میرود. به گونه های که یک سمندر مرده که در دستگاه بود هیچ پتانسیلی به وجود نمی آورد .

بدن ما در واقع هم خود میدان مغناطیسی دارد و هم پیوسته تحت تاثیر میدان مغناطیسی زمین قرار دارد وقتی نخستین کیهان نوردان به زمین باز گشتند ناسا اعلام کرد بیشتر مشکلات آنان ناشی از نبود میدان مغناطیسی زمین بر بدن آنان بوده است وبرای حل این مشکل ناسا در سفینه های فضایی خود میدان مغناطیسی تعبیه کرد تا مشکلات آنان کاهش یابد.
نبود میدان مغناطیسی یا اختلال در آن سبب بهم خوردن تعادل سیستم فیزیولوژیک بدن می شود.
علت خروج خاصیت مغناطیسی از بدن و جهت آن:

70 درصد بدن رو آب تشکیل میده. مولکولهای اب هم که میدونید دوقطبی هستند.

هرگاه بدن انسان یعنی در واقع این مولکولهای اب دوقطبی در معرض میدان مغناطیسی خارجی مثل میدان مغناطیسی زمین قرار بگیره نظم میدان مغناطیسی بدن بهم میخوره.

  بر طبق تصاویر به دست امده از میدان مغناطیسی زمین اگر انسان در هر نقطه از زمین 👈 در جهت میدان مغناطیسی زمین👉  (نه صرفا رو به قبله )  بایستد میدان مغناطیسی بدنش با میدان مغناطیسی زمین منطبق میگردد  و این بهترین حالت برای بدن انسانه و از مشکلات اجتمالی برای بدن انسان جلوگیری میکنه.