سر چشمہ ے عشق

با علے آمده است


گل کرده بهشت

تا علے آمده است


شد کعبہ حرمخانہ

میلاد علے(ع)


کز کعبہ صداے

یا علے آمده است


میلاد امام علے (ع) و روز پدر 

مبارک


✨🌸✨

    ✨🌸✨


میلاد با سعادت حضرت علی علیه السلام بر عاشقان حق و عدالت مبارک باد.


🌹