♦ بیستم اردیبهشت ماه، یکی از نادرترین رویدادهای رصدی قرن۲۱، تحت عنوان #گذر_سیاره_تیر از مقابل خورشید اتفاق می افتد.


🔹گذر #عطارد از مقابل خورشید در همه جای کشور قابل مشاهده است.


🔹این گذر از ساعت 15:41تا نیم ساعت مانده به نیمه شب طول می کشد که در حقیقت حدودا 7 ساعت رخ می دهد.


🔹علاقمندان نباید به صورت مستقیم به خورشید نگاه کنند؛ حتما باید ابزارهای رصدی را به فیلتر مجهز کنند.


اطلاعیه:❗️‼️❗️در ادامه مطالبهمزمان با هفته جهانی #نجوم؛ کتابخانه عمومی مشارکتی مهرپویان مفتخر است تا از تنها تلسکوپ خورشیدی استان گیلان رونمایی کند.

این برنامه در روز دوشنبه 20 اردیبهشت رأس ساعت 14؛ در کتابخانه مهرپویان؛ واقع در سبزه میدان؛ با حضور جمعی از مسؤلین و منجمان برگزار خواهد شد.

در ادامه این رو نمایی؛ رصد پدیده گذر سیاره عطارد از مقابل خورشید برای علاقمندان در میدان شهرداری شهر رشت برگزار خواهد شد.

این رصد عمومی از ساعت 15 آغاز و تا غروب آفتاب ادامه خواهد داشت.

استفاده رایگان از تنها آسمان نمای دیجیتال استان؛ و آشنای عموم مردم با آسمان شب بخش دیگر برنامه کتابخانه مهرپویان در آن روز خواهد بود.