#چرا_مفصل_هایتان_صدا_می_دهد؟


✍🖍 بیشتر مفصل های بدن انسان ها💪، مفاصل دوتایی متحرک مثل بند انگشت ها 🖐🏻و شانه ها 🚶هستند که دو استخوان را با پوششی به نام #کپسول_مفصلی به هم وصل کرده اند.

👈 داخل پوشش مفصل ها #مایع_لغزنده_و_زلالی است که مقداری نیز گازهای نامحلول در آن وجود دارد. وقتی که شما مفصل هایتان را می کِشید، درواقع به آنها و مایع بین شان #فشار وارد می کنید و با وارد شدن فشار گاز نیتروژن محلول رها می شود. آزاد شدن هوا بین پوشش مفصل ها همان صدایی 🗣است که شما می شنوید👂🏻. 


📚⬅️ وقتی که گاز آزاد می شود، مفصل ها #انعطاف_پذیرتر می شوند .مثلا در یوگا 😑 شما قادر هستید مفصل هایتان را خوب بکشید.


‼️📛♻️ اما ممکن است متوجه شوید که مفصل هایتان بعد از یک بار صدا کردن فورا صدا نمی دهند🙄. 👈به این دلیل است که گازی که آزاد می شود باید دوباره در مایع حل شود، و این فرآیند حدود✍ ۱۵ الی ۳۰ دقیقه طول می کشد.


👌🌸🖍 اگر شما از روی عادت مفصلهایتان را به صدا در می آورید تا تنش تان را از بین ببرید، به جای این ۳۰ ثانیه روی #نفس_کشیدن تان تمرکز کنید. ✅صدا کردن مفصل ها به آتروز منجر نمی شود اما می تواند منجر به گرفتگی مفصل ها و کم کردن توان و قدرت آنها شود.😰

_______________________

برای پیوستن به کانال ما:

  🆔 @physicGV


👆