˙·٠•✿ فیزیک _گیلان ✿•٠·˙

ف مثل فیزیک.فیزیک علم طبیعت است

۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۶ ثبت شده است

یادبود

پدرم

فراموش کردن هنر میخواهد؛

و من، بی هنرترین انسان عالمم.


برای شادی روح پدرم فاتحه  صلوات


۱۰ نظر
عارفه علیزاده

یادبود پدرم

برای شادی روح پدرم فاتحه و صلوات

۵ نظر
عارفه علیزاده