برگزاری جشنواره سالانه فیزیک اتحادیه عامفا

( سال 1395توسط انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک کرمان)


...


برای دریافت شیوه نامه جشنواره فیزیک به سایت زیر مراجعه کنید.

منبع: http://uipteacher.com/news/478


گروه انجمن فیزیک استان کرمان تنها مجری اطلاع رسانی جشنواره فیزیک 96کشوری است.

برای پیوستن به گروه تلگرامی این انجمن کلیک کنید.