اگر تو مدرسه ای هستیم که کولیس نداره چیکار کنیم؟؟ چجوری یه کولیس دست ساز بسازیم؟

آموزش در کلیپ زیر توضیح داده ام.

دریافت
مدت زمان: 1 دقیقه 17 ثانیه
تهیه و اجرا: عارفه علیزاده - رعنا علیزاده
اگر جایی سوالی بود در خدمتم.

جدول تقسیم بندی واحدها برای ساخت کولیس دست ساز / علیزاده
حجم: 201 کیلوبایت