در آموزش مباحث مربوط به فشار میتوان از آزمایش های ساده و در حین حال جذاب استفاده کرد تا یادگیری برای دانش آموزان شورانگیز شود.

چرا در تصویر فوق، باد بادکنک خالی نمیشه؟

آزمایش اجراییمون در زیر را ببینید و ببینید که چرا در ابتدا هرچقدر بادکنک را فوت کنیم پرباد نمی شود،! ولی در مرحله ی بعد بادش خالی نمیشه!؟

دریافت
مدت زمان: 1 دقیقه 18 ثانیه

تهیه و اجرا: عارفه علیزاده- رعنا علیزاده