🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸


✋با سلام


 کانال ~~~physic)👈‼️ علم و دانش📚 همچو رودخانه ای🌊 است که پیوسته باید در جریان🐾 باشد.


✏️اگر دانش های خود را در اختیار کسی قرار ندهید، همچون مردابی کدر می شود.


✏️اما اگر دانش خود را در اختیار همه قرار دهید، همچون رودخانه ای صاف و زلال خواهید بود.✌️


🏳🏳🏳🏳🏳🏳🏳🏳🏳🏳


جهت ترویج،  لینک کانال را برای دیگران فوروارد کرده یا با انتشار لینک کانال، دوستانتان را دعوت کنید. 
ارتباط با مدیریت کانال:

@physicguilanv_blog_ir

.

کلیپ،فایل،صوت،انیمیشن و هرآنچه به آموزش فیزیک مرتبطه در کانال قرار داده می شود.


برای ورود به کانال کلیک کنید


آدرس کانال 👇👇👇

https://telegram.me/physicGVکلیک کنید