سلام خدمت  کاربران گرامی💖🌹💖


به میمنت سالگرد شهادت استاد علم وهنر، شهید مطهری, درود وسلام میفرستیم به روح این مرد بزرگ تاریخ... ✋


   🌸 فرارسیدن هفته ی بزرگداشت مقام معلم را به شما تبریک عرض میکنم.🌸❗️🌼❗️ معلمی شغلی است که هدفش تربیت انسان های بزرگ هست و به آن افتخار می کنیم نه دیدگاه دیگران.🌿شاگردتون _علیزاده🌿


🌹