جواب سوال 5⃣

#چرا_پلک_چشمتان_میزند؟


✍📝این وضعیت ناراحت کننده خیلی شایع است.. این اتفاق بیشتر مواقع برای پلک پایینی چشم ها می افتد.🙄

📚📋🖍 کارشناسان معتقدند که #خستگی، #استرس، #مصرف_کافئین زیاد منجر به این شرایط می شود.

🔓👈 بنابراین 🍂خستگی چشم، تغذیه نامناسب، مصرف بیش از اندازه مشروبات الکلی، و آلرژی ها🍂 هم به این موضوع دامن می زند.

💫✨خوشبختانه این مورد هیچ تاثیر مضری ندارد و خود به خود از بین می رود.

🔴📢 برای اینکه به این موقعیت ناراحت کننده خاتمه دهید، مصرف الکل را قطع کنید‼️ و خوب استراحت کنید.🕚✌️
_______________________
برای پیوستن به کانال ما:
  🆔 @physicGV