جهت دانلود مقاله و پوستر تهیه شده ی اینجانب در لینک های زیر کلیک کنید...

مقاله پذیرفته شده در هفدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران می باشد.

(کپی با ذکر صلوات خواهشا)

با تشکر : علیزادهدریافت مقاله تحلیل محتوا، عارفه علیزاده واجاری ، رعنا علیزاده واجاری و علی علیزاده واجاری
حجم: 900 کیلوبایت
توضیحات: نویسندگان مقاله: عارفه علیزاده واجاری، علی علیزاده واجاری، رعنا علیزاده واجاری


دریافت پوستر، عارفه علیزاده واجاری ، رعنا علیزاده واجاری و علی علیزاده واجاری
حجم: 249 کیلوبایت
پوستر جهت ارایه در هفدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران تهیه شده است.