ان شالله به زودی مقاله ی پذیرفته شده ام در نوزدهمین کنفرانس آموزش شیمی فیزیک که در گیلان برگزار می شود را خدمتتان جهت دانلود قرار می دهم.


علیزاده