👈  شاید صدای رعدوبرق⛈ برای شما ناخوشایند😩 باشد.


امابعد ازخواندن این مطلب📖 شاید نظرشما تغییرکند.🔍🔎🔍🔎🔍🔎🔍🔎🔍

ادامه مطالب...
 آبیاری 💦💧🌧

برقها معمولا حرارت فوق العاده زیاد، گاه در حدود 15 هزار درجه سانتیگراد تولید می‌کنند و این حرارت کافی است که مقدار زیادی از هوای اطراف را بسوزاند و در نتیجه فشار هوا فورا کم شود و می‌دانیم در فشار کم ، ابرها می‌بارند و به همین دلیل غالبا بعد از جهش برق رگبارهایی شروع می‌شود و دانه‌های درشت باران فرو می ریزند. از اینرو برق در واقع یکی از وظایفش آبیاری است.

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
سمپاشی🌐

هنگامی که برق با آن حرارتش آشکار می‌شود، قطرات باران با مقداری اکسیژن اضافی ترکیب می‌شوند و آب سنگین یعنی آب اکسیژنه(H2 O2)ایجاد می‌کنند و هنگام بارش تخم آفات و بیماریهای گیاهی را از میان می‌برد و در واقع عمل سمپاشی انجام می‌دهد.هر سال که رعد و برق کم باشد آفات گیاهی بیشتر است!

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
 تغذیه و کود رسانی🕳

قطرات باران بر اثر برق و حرارت شدید ، ترکیب اسید کربنی پیدا می‌کنند و به هنگام پاشیده شدن بر زمین و ترکیب باخاک یک نوع کودمؤثرگیاهی می‌سازندو گیاهان از این طریق تغذیه می‌شوند.بعضی از دانشمندان گفته‌اندمقدارکودی که دریک سال از مجموع برقهای آسمان درکره زمین بوجود می‌آید دهها میلیون تن است، که رقم فوق العاده بالایی می‌باشد.

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
📝 وب سایت: دانشنامه رشد

آدرس کانال ما:👇
@physicGV

🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺