برای ورود به سامانه دومین "همایش فیزیک و زندگی، پژوهش و آزمایش" کلیک کنید.


ان شالله به زودی متن و پوستر مقالات پذیرفته شده ام در دومین همایش فیزیک و زندگی را در وب سایت و کانالم قرار خواهم داد.